News - Rosana Apartment Hotel

Job opportunity at Rosana Apartment Hotel in Bac Ninh 2016

Rosana Apartment Hotel

Công ty c phn khách sn Rosana, 16 Bùi Xuân Phái, TP. Bc Ninh 

 

www.rosana.vn  

THÔNG BÁO LIÊN TC TUYN DNG 

Rosana (www.rosana.vn) là chui khách sn nhà ngh căn h đầu tiên ti thành ph Bc Ninh. Chúng tôi t hào to dng mt cng đồng văn minh cho người nước ngoài đến công tác và sinh sng ti Bc Ninh. Để biết thêm thông tin v Rosana, vui lòng vào trang web www.rosana.vn  

Để phc v nhu cu phát trin kinh doanh trong sut năm 2016, hin nay chúng tôi liên tc tuyn dng các v trí sau, làm vic ti thành ph Bc Ninh để cùng nhau xây dng mt đội nhóm làm vic vui, năng động, và chuyên nghip. Chúng tôi đặc bit ưu tiên các bn tr có thái độ và hành động cu tiến, mong mun phát trin s nghip và va tt nghip các trường cao đẳng và đại hc trong và ngoài nước.  

  • Cán B Phát Trin Kinh Doanh (Business Development Officer) – toàn thi gian và bán thi gian 
  • Cán B Qun Lý (Manager) 
  • Cán B Kinh Doanh (Sales Officer) 
  • L Tân Khách Sn (Hotel Receptionist) 
  • Tp V (Cleaning Officer) 

Các ng viên đủ tiêu chun s được đào to bài bn và chuyên nghip để phát trin s nghip ca mình hơn na trong tương li. 

Nếu bn là người vui v, cu tiến và có thái độ tích cc, vui lòng gi ngay thư xin vic và sơ yếu lý lch t viết (không cn theo mu hoc công chng) qua email hoc gi đin trc tiếp cho Giám Đốc, ch Nhung theo s  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; 0906 261 263. 

Bn cũng có th np h sơ trc tiếp t

  • Rosana 1, 25-26 dãy N2, góc đường Võ Cường 6 và Võ Cường 7, P. Võ Cường, TP. Bc Ninh (gn góc đường Nguyn Cao và Lý Nhân Tông.  
  • Rosana 2, 16 Bùi Xuân Phái, P. Kinh Bc, TP. Bc Ninh (gn karaoke Hà Phong). 

Latest news

Free voucher and tips

Join our newsletter and receive 100000 vnd voucher and 10 rental and working tips in Vietnam

BINH DUONG: ROSANA IN MY PHUOC 2, BEN CAT

Contact: Mr Binh (Brian): 0913.163.158 Tel: +846503.543.724

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Address: No. 34 block F2, NA3 boulevard, My Phuoc 2 zone, My Phuoc, Chanh Phu Hoa ward, Ben Cat town, Binh Duong province, Vietnam

Website: http://www.rosana.vn

 GET MAP

BAC NINH: ROSANA

Contact: Ms. Nhung (Rose): 0906.261.263 Tel: +84.241.6275.795

Email:

Address: House 25-26, Lot N2, HUD Land Le Thai To boulevard complex, Vo Cuong 7 street, Vo Cuong ward, Bac Ninh city, Bac Ninh province, Vietnam

Website: http://www.rosana.vn

 GET MAP

HO CHI MINH: ROSE APARTMENTS IN  TAN BINH DISTRICT

Contact: Mr Binh (Brian): 0913.163.158

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Address: 12 Thang Long street, ward 4, Tan Binh district, Ho Chi Minh City, Vietnam

Website: http://www.roseapartment.com

Rose Apartments in Ho Chi Minh city map GET MAP

ROSANA BOOKING CONTACT IN HANOI

Contact: Ms. Nhung (Rose): 0906.261.263 

Email

Address: 112 Doi Can street, Doi Can ward, Ba Dinh district, Hanoi

Website: http://www.rosana.vn (Please contact by phone to make an appointment)

 

BAC NINH: ROSANA LEGEND 

Contact: Ms. Nhung (Rose): 0906.261.263 Tel: +84.241.3858.518

Email

Address: 16 Bui Xuan Phai, Kinh Bac ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province, Vietnam

Website: http://www.rosana.vn

 Rose Apartments in Ho Chi Minh city map GET MAP

 
[Close]

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries